Hướng dẫn sử dụng gửi vé qua Fchat Chatbot Messenger

Các bước cài đặt và triển khai gửi vé qua tin nhắn Facebook Messenger

Đặt vé và gửi vé qua tin nhắn Facebook Messenger qua hệ thống Fchat Chatbot

Bước 1: Tạo tài khoản trên Fchat.vn và triển khai kịch bản tin nhắn vé gửi tới khách hàng

Hoặc sao chép kịch bản vào page tại tại đây

Bước 2: Điền giá trị Block ID tại phần cài đặt sự kiện

Block ID có thể lấy trên url trong phần cài đặt kịch bản 

Chúc các bạn thành công!