Logo

GIẢI PHÓNG LÃNH ĐẠO: XÂY DỰNG - ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN NHÂN TÀI

VUI LÒNG CHỌN VÉ

Loại vé Số lượng Giá vé

ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

Mọi khách hàng tham dự phải đăng ký trước.
Mã Zoom tham gia lớp học sẽ được gửi qua email sau đi đăng ký.

Miễn phí
Bạn có mã giảm giá...?

Tổng tiền

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

(c) Sukien.net – Mạng chia sẻ sự kiện – Hotline: 0904 840 440