Loại vé Số lượng Giá vé

VÉ VIP

+ GIá gốc: 12.000.000đ
+ Chỗ ngồi dành cho hạng vé VIP
+ Ưu tiên đặc câu hỏi cho diễn giả
+ Ký tặng Sách
+ Thủ tục đăng ký nhanh
+ Ăn trưa cùng diễn giả
+ Tài liệu

1.200.000đ

VÉ MIỄN PHÍ

+ Gía gốc: 1.200.000đ
+ Chỗ ngồi dành cho hạng vé thường
+ Tài liệu

Miễn phí
Tổng tiền
Bạn có mã giảm giá...?

Vé điện tử sẽ được gửi vào email của bạn sau khi hoàn tất đăng ký