Loại vé Số lượng Giá vé

VIP

- Tham dự full chương trình
- Tài liệu trong chương trình
- Tặng sách có chữ ký của Diễn Giả trị giá 120,000 VNĐ.
- Nước uống
- Bộ sưu tập sách khổng lồ 15Gb về kinh doanh
- Chỗ ngồi VIP sát sân khấu gần Diễn Giả

2.997.000đ

GOLD

- Tham dự full chương trình
- Tài liệu trong chương trình
- Tặng sách có chữ ký của Diễn Giả trị giá 120,000 VNĐ.
- Nước uống
- Chỗ ngồi sát sân khấu gần VIP

497.000đ

SLIVER

- Tham dự full chương trình
- Tài liệu trong chương trình
- Nước uống

197.000đ
Tổng tiền
Bạn có mã giảm giá...?

Vé điện tử sẽ được gửi vào email của bạn sau khi hoàn tất đăng ký