Loại vé Số lượng Giá vé

FREE

Miễn phí cho 40 người đầu tiên đăng kí. Bạn cũng có thể đăng kí qua form: https://bit.ly/2JcmFXg

Miễn phí
Tổng tiền
Bạn có mã giảm giá...?

Bạn sẽ nhận được vé điện tử gửi đến email sau khi mua vé. Vui lòng mang vé điện tử đến sự kiện để check-in