Loại vé Số lượng Giá vé

MỨC 1

Giảm 30% - Dành cho GIÁO VIÊN
(Nếu bạn là giáo viên hãy chọn mức vé 1)

4.000.000đ

MỨC 2

GIẢM 10% dành cho NHÓM 3 NGƯỜI (Thanh toán 100% học phí trước ngày khóa học này diễn ra)

4.000.000đ

MỨC 3

Nếu bạn không phải là giáo viên, và không đi theo nhóm 3 người thì vui lòng chọn mức 3

4.000.000đ
Tổng tiền
Bạn có mã giảm giá...?

Vé điện tử sẽ được gửi vào email của bạn sau khi hoàn tất đăng ký