Loại vé Số lượng Giá vé

Mức 1

Còn 1,200,000đ khi đăng ký nhóm 3 người trở lên (Hoàn tất chuyển khoản 100% học phí trước khóa học để được nhận ưu đãi này)

1.500.000đ

Mức 2

Còn 1,000,000đ đối với Giáo viên có hoàn cảnh khó khăn (Hoàn tất chuyển khoản 100% học phí trước khóa học để được nhận ưu đãi này)

1.500.000đ

Mức 3

Nếu bạn khong phải là giáo viên và không đi từ nhóm 3 người, vui lòng chọn mức 3

1.500.000đ
Tổng tiền
Bạn có mã giảm giá...?

Vé điện tử sẽ được gửi vào email của bạn sau khi hoàn tất đăng ký