Loại vé Số lượng Giá vé

MỨC 1

Còn 2.250.000đ/học viên khi đăng ký nhóm 3 người trở lên
(Hoàn tất chuyển khoản 100% học phí trước khóa học để được nhận ưu đãi này).

2.500.000đ

MỨC 2 - giành cho giáo viên

Ưu đãi cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn chỉ còn 1750000/học viên
(BTC sẽ kiểm tra thẻ ngành khi học viên đến lớp)

1.750.000đ 2.500.000đ
Tổng tiền
Bạn có mã giảm giá...?

Vé điện tử sẽ được gửi vào email của bạn sau khi hoàn tất đăng ký