Loại vé Số lượng Giá vé

MỨC 1

Còn 1,800,000đ khi đăng ký nhóm 3 người trở lên (Hoàn tất chuyển khoản 100% học phí trước khóa học để được nhận ưu đãi này).

2.000.000đ

Mức 2

Nếu bạn không phải giáo viên có hoàn cảnh khó khăn và không đăng ký nhóm 3 người vui lòng chọn mức 2

2.000.000đ

MỨC 3

Giáo viên có hoàn cảnh khó khăn

1.400.000đ
Tổng tiền
Bạn có mã giảm giá...?

Vé điện tử sẽ được gửi vào email của bạn sau khi hoàn tất đăng ký