Loại vé Số lượng Giá vé

MỨC 1

Chỉ còn 2.250.000 Dành cho NHÓM 3 NGƯỜI (Thanh toán 100% học phí trước ngày khóa học này diễn ra)

2.500.000đ

Mức 2

Nếu bạn không phải là giáo viên và không đăng ký nhóm 3 người, vui lòng chọn mức vé 2

2.500.000đ

MỨC 3

Dành cho GIÁO VIÊN (Thanh toán 100% học phí trước ngày khóa học này diễn ra)

1.875.000đ
Tổng tiền
Bạn có mã giảm giá...?

Vé điện tử sẽ được gửi vào email của bạn sau khi hoàn tất đăng ký