Loại vé Số lượng Giá vé

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH – CFO

THỜI LƯỢNG:
Khai giảng: Tối thứ Ba ngày 15/09/2020. Thời gian: từ 18h00 – 21h00
Học trong 10 buổi tối vào tối thứ Ba, thứ Năm hàng tuần

ĐỊA ĐIỂM: Phòng VIP tầng 3 Nhà B - Viện Hàn Lâm KHXH - Số 1 Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội

8.350.000đ

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH – CFO K26

THỜI LƯỢNG:
Khai giảng: Tối thứ Năm ngày 15/04/2020. Thời gian: từ 18h00 – 21h00
Học trong 12 buổi tối vào tối thứ Ba, thứ Năm hàng tuần
ĐỊA ĐIỂM: Phòng VIP tầng 3 Nhà B - Viện Hàn Lâm KHXH - Số 1 Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội

3.800.000đ 3.800.000đ

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH – CFO K27

.THỜI LƯỢNG:
Khai giảng: Tối thứ Ba ngày 18/08/2020. Thời gian: từ 18h00 – 21h00

Học trong 10 buổi tối vào tối thứ Ba, thứ Năm hàng tuần

ĐỊA ĐIỂM: Phòng VIP tầng 3 Nhà B - Viện Hàn Lâm KHXH - Số 1 Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội

2.500.000đ
Tổng tiền
Bạn có mã giảm giá...?

Vé điện tử sẽ được gửi vào email của bạn sau khi hoàn tất đăng ký