Loại vé Số lượng Giá vé

Mức 2 - giành cho giáo viên

Giảm 30% cho giáo viên - chỉ còn 1.750.000/học viên
(BTC sẽ kiểm tra thẻ nghành khi học viên đến học)

1.750.000đ 2.500.000đ

Mức 1

Mua từ 3 vé trở lên vé còn 2.250.000 VNĐ/học viên

2.500.000đ
Tổng tiền
Bạn có mã giảm giá...?

Vé điện tử sẽ được gửi vào email của bạn sau khi hoàn tất đăng ký