Loại vé Số lượng Giá vé

VÉ VIP

- Học lại đóng 25% học phí
- Mua từ 3 vé trở lên vé còn 1.800.000 VNĐ
- Vé đã bao gồm Teabreak, tài liệu, ăn uống
- Có chỗ ở lại

2.000.000đ
Tổng tiền
Bạn có mã giảm giá...?

Vé điện tử sẽ được gửi vào email của bạn sau khi hoàn tất đăng ký