Loại vé Số lượng Giá vé

Vé General

Giới hạn số lượng 100 vé
Tài liệu và vở in đặc biệt của NIK EDU
03 ngày đào tạo Đặc Biệt

300.000đ
Tổng tiền
Bạn có mã giảm giá?

Vé điện tử sẽ được gửi vào email của bạn sau khi hoàn tất đăng ký