Loại vé Số lượng Giá vé

VIP

Tham dự tất cả các bài chia sẻ

1 Khóa học bất kỳ trên Unica < 2.000.000đ

Đặt câu hỏi trực tiếp với Speakers

Bộ 54 Videos chiến lược kinh doanh Online giá 1.868.000đ

Videos các bài chia sẻ trong chương trình

2.000.000đ

EXPERT

Tham dự tất cả các bài chia sẻ

1 Khóa học bất kỳ trên Unica < 2.000.000đ

Đặt câu hỏi trực tiếp với Speakers

500.000đ

GENERAL

Tham dự tất cả các bài chia sẻ

Miễn phí
Tổng tiền
Bạn có mã giảm giá...?

Vé điện tử sẽ được gửi vào email của bạn sau khi hoàn tất đăng ký