Loại vé Số lượng Giá vé

Khóa học "XÂY DỰNG NỀN TẢNG KINH DOANH ONLINE ĐA KÊNH HIỆU QUẢ" là khóa học nền tảng giúp bạn bắt đầu công việc kinh doanh online, một công việc mới được tạo ra trong quá trình phát triển và chuyển đổi của xã hội. Nếu bạn xem ngoại ngữ là công cụ giao tiếp với thế giới thì kinh doanh online là thế giới để bạn giao tiếp với khách hàng trong kỷ nguyên số 4.0.

499.000đ
Tổng tiền
Bạn có mã giảm giá...?

Vé điện tử sẽ được gửi vào email của bạn sau khi hoàn tất đăng ký