Loại vé Số lượng Giá vé

Vé Wakeup

- Giá gốc: 2.000.000đ
- Tham gia 2 ngày học đầy đủ.
- Vở bài tập riêng
- 100% học cụ
(Học viên thứ 11 vui lòng thanh toán 348.000đ/vé

348.000đ 2.000.000đ

Vé Wakeup Free

Áp dụng cho 10 người đăng ký đầu tiên
- Giá gốc: 2.000.000đ
- Tham gia 2 ngày học đầy đủ.
- Vở bài tập riêng
- 100% học cụ
(Học viên thứ 11 vui lòng thanh toán 348.000đ/vé)

Miễn phí
Tổng tiền
Bạn có mã giảm giá...?

Vé điện tử sẽ được gửi vào email của bạn sau khi hoàn tất đăng ký