Loại vé Số lượng Giá vé

VÉ THAM DỰ

- Tài liệu + Teabeak
- Mua 2 vé chỉ 500K / 1 vé

680.000đ
Tổng tiền
680.000đ
Bạn có mã giảm giá...?

Bạn sẽ nhận được vé điện tử gửi đến email sau khi mua vé. Vui lòng mang vé điện tử đến sự kiện để check-in