Loại vé Số lượng Giá vé

VVIP

- Tham dự tất cả các bài trình bày, tài liệu, nước uống
- Ngồi hàng ghế đầu, được giữ chỗ, check-in riêng
- 01 Sách Chiến lược Marketing Đỉnh Cao 168K
- Bộ 54 Videos Chiến Lược Kinh Doanh Online 1.868K
- Ăn tối cùng Speakers

1.500.000đ

VIP

- Tham dự tất cả các bài trình bày, tài liệu, nước uống.
- Ngồi hàng ghế đầu, được giữ chỗ, check-in riêng

500.000đ

GOLD

- Tham dự tất cả các bài trình bày, tài liệu, nước uống

Miễn phí
Tổng tiền
Bạn có mã giảm giá...?

Bạn sẽ nhận được vé điện tử gửi đến email sau khi mua vé. Vui lòng mang vé điện tử đến sự kiện để check-in