Chatbot Viral

Chatbot Viral

Ngày 30/05 - 31/05/2019 5:30PM - 9:00PM
Tầng 7, số 247 Cầu Giấy
  • Chọn vé
  • Thanh toán
  • Hoàn thành
Loại vé Số lượng Giá vé

VÉ THAM DỰ

- Tài liệu + Teabeak
- Mua 2 vé chỉ 500K / 1 vé

600.000đ
Bạn có mã giảm giá...?

Tổng tiền

Vui lòng chọn xác nhận tham dự chương trình.

THÔNG TIN ĐẶT VÉ

Được hiển thị sau khi bạn chọn vé!