Chatbot Viral

Chatbot Viral

Thứ bảy, 27/07/2019 8:00AM - 6:00PM
247 Cầu Giấy
  • Chọn vé
  • Thanh toán
  • Hoàn thành
Loại vé Số lượng Giá vé

VÉ THAM DỰ

- Tài liệu + Teabeak
- Mua 2 vé chỉ 500K / 1 vé

680.000đ
Bạn có mã giảm giá...?

Tổng tiền

Vui lòng chọn xác nhận tham dự chương trình.