Hội thảo Automation Marketing với Facebook Chatbot

Hội thảo Automation Marketing với Facebook Chatbot

Thứ ba, 02/10/2018 9:00AM - 11:00AM
Hà Nội
Tầng 7, 247 Cầu Giấy
  • Chọn vé
  • Thanh toán
  • Hoàn thành

THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN VÉ

* Vui lòng điền đúng số điện thoại và email để nhận được mã vé check in tại sự kiện!

THÔNG TIN ĐẶT VÉ

Được hiển thị sau khi bạn chọn vé!