Khóa Học Giỏi Tiếng Anh bằng Thiền

Khóa Học Giỏi Tiếng Anh bằng Thiền

Thứ hai, 16/07/2018 6:00PM - 10:00PM
TP. HCM
Khách sạn Sen Việt, 33 Cao Thắng, Q3 , Hồ Chí Minh

THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN VÉ

* Vui lòng điền đúng số điện thoại và email để nhận được mã vé check in tại sự kiện!

THÔNG TIN ĐẶT VÉ

Được hiển thị sau khi bạn chọn vé!