Đào tạo cộng tác viên Du học - Kỹ Năng Sống - Định Hướng Giáo Dục

Đào tạo cộng tác viên Du học - Kỹ Năng Sống - Định Hướng Giáo Dục

Thứ bảy, 02/12/2017 8:00AM - 5:00PM
Bà Rịa - Vũng Tàu
35 Nguyễn Chánh, Phước Nguyên Thành Phố Bà Rịa
  • Chọn vé
  • Thanh toán
  • Hoàn thành

THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN VÉ

* Vui lòng điền đúng số điện thoại và email để nhận được mã vé check in tại sự kiện!

Sự kiện đã kết thúc