Đào tạo cộng tác viên Du học - Kỹ Năng Sống - Định Hướng Giáo Dục

Đào tạo cộng tác viên Du học - Kỹ Năng Sống - Định Hướng Giáo Dục

Thứ bảy, 02 Tháng 12 2017 8:00AM - 5:00PM
Bà Rịa - Vũng Tàu
35 Nguyễn Chánh, Phước Nguyên Thành Phố Bà Rịa

Đặt vé

Loại vé Mô tả Trạng thái Số lượng Giá vé

Tuyển Cộng Tác viên

* Một ngày đào tạo về tư duy thời kỳ cuộc cách mạng công nghệ 4.0

Còn vé Miễn phí
Tổng tiền 0 đ

THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN VÉ

Sự kiện đã kết thúc

Step 2

Some content in menu 1.

Step 3