Khởi sự kinh doanh hiệu quả trong thời kỳ COVID-19

27 ngày 18/06 - 14/07
  
6:00PM - 9:00PM
Hà Nội: Tại hội trường tầng 3- nhà B, Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội - Số 1, đường Liễu Giai – Ba Đình – Hà Nội.

Chương trình được tài trợ 100% từ ngân sách TP. Hà Nội. Thời gian học trong 8 buổi gồm các chuyên đề sáng tạo ý tưởng kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh, chiến lược marketing và thương hiệu cho doanh nghiệp, quản trị tài chính trong khởi sự doanh nghiệp, lựa chọn mô hình hoạt động và pháp luật doanh nghiệp.
Đăng ký nhận hỗ trợ: http://startup.iviet.edu.vn/

NHÀ TỔ CHỨC
iViet Education - Vân Nguyên Edubiz - Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội
iViet Education: Đơn vị truyền thông Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội: Đơn vị tài trợ Vân Nguyên Edubiz: Đơn vị tổ chức đào tạo