Khởi sự kinh doanh hiệu quả trong thời kỳ COVID-19

Khởi sự kinh doanh hiệu quả trong thời kỳ COVID-19

27 ngày 18/06 - 14/07 6:00PM - 9:00PM
  Hà Nội: Tại hội trường tầng 3- nhà B, Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội - Số 1, đường Liễu Giai – Ba Đình – Hà Nội.

Chương trình được tài trợ 100% từ ngân sách TP. Hà Nội. Thời gian học trong 8 buổi gồm các chuyên đề sáng tạo ý tưởng kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh, chiến lược marketing và thương hiệu cho doanh nghiệp, quản trị tài chính trong khởi sự doanh nghiệp, lựa chọn mô hình hoạt động và pháp luật doanh nghiệp.
Đăng ký nhận hỗ trợ: http://startup.iviet.edu.vn/

THÔNG TIN VÉ

Sự kiện sắp diễn ra

08/05/2021
Hà Nội
08:30 - 19:00
Từ:
16/04/2021
Hà Nội
08:30 - 19:00
Từ:
28/01/2021
Hà Nội
18:00 - 21:30
Từ: 198.000đ
19/06/2021
Hà Nội
08:30 - 19:00
Từ:

Liên hệ