SUCCESS CONFERENCE & EXPO 2018

SUCCESS CONFERENCE & EXPO 2018

Ngày 21/05 - 22/05/2018 8:00AM - 5:30PM
Hà Nội
Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội

Đặt vé

Loại vé Mô tả Số lượng Giá vé

Premier

* .

29.997.000 đ

VIP

* .

9.997.000 đ

Standard

* .

3.297.000 đ
Tổng tiền 0 đ

THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN VÉ

THÔNG TIN ĐẶT VÉ

Được hiển thị sau khi bạn chọn vé!